Revize

• provádíme veškeré výchozí, periodické, mimořádné a dílčí revize
• provádíme revize elektrických zařízení do 1000V (kabelové přípojky, rozvaděče, elektroinstalace)
• revidujeme elektroinstalace v prostorách s nebezpečmí výbuchu hořlavých par, plynů, prachů a výbušnin
• revize čerpacích stanic pohonných hmot a stanic LPG
• zajišťujeme vyjádření Inspekční zprávy TIČR
• revize hromosvodů, uzemnění, elektrického ručního nářadí a spotřebičů