KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ HLADIN

26. 03. 2012
KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ HLADIN

Konzola COLIBRI
umožňuje nejpřesnější  měření hladin v nádržích PHM. Stavy hladin můžete sledovat například přes internet  v mobilním telefonu. 

Nejmodernější typ konzoly COLIBRI se skládá z centrální vyhodnocovací skříně s integrovaným barevným LCD dotykovým displejem. Na vyhodnocovací skříň je napojená magnetostrikční sonda se dvěma plováky pro indikaci úrovně paliva a vody s přesností 0,063% škály. Sonda zároveň měří teplotu média.
Velkou předností tohoto typu konzoly je ethernetový port s možností přímého připojení do ethernetu (internetu). Následně je možné získat všechny údaje z libovolného počítače připojeného na počítačovou síť, samozřejmě až zadáte správné přístupové heslo. Takto můžete jednoduše sledovat stavy, aktuální alarmy, kontrolovat stočené množství a množství jiných údajů i na Vaší ČS.
Předpokladem dosáhnutí uvedené přesnosti jsou přesné litrovací tabulky nádrží.

Systém v kterémkoliv okamžiku měří:

Úroveň hladiny paliva v desetinách milimetru

Úroveň hladiny vody v desetinách milimetru

Teplotu paliva v nádrži

Neodůvodněný únik paliva z nádrže při nefunkčním výdejním stojanu (krádež, porucha)

Ze získaných údajů systém přepočítává
hrubý okamžitý objem paliva v nádrži při aktuální teplotě podle matematického modelu
nádrže, resp. vložením přesných litrovacích tabulek

Čistý objem paliva v nádrži přepočítaný koeficientem roztažnosti na 15 ° C

Volnou kapacitu nádrže

Kontrola množství dodaného paliva (plnící lístek)