Kontinuální měření hladin v nádržích

15. 02. 2012
Kontinuální měření hladin v nádržích

Kontinuální měření hladin

Jedná se o moderní a přesný způsob měření výšky hladin ve skladovacích nádržích.

Sondy pracují na principu magnetostrikčního jevu. Současně s kontinuálním měřením zajišťuje také hlídání tří mezních stavů hladiny – MIN, MAX, HAVÁRIE. Množství PHM je vyhodnocováno zobrazovací jednotkou, které jsou různé dle toho, jaká se zvolí varianta.

V současnosti jsme schopni dodávat tři různé varianty.

Varianta 1)

Základní charakteristika

2-vodičový vysílač s HART protokolem

± 1 mm linearita

± 1 mm přesnost

Tyčové a lanové sondy do 15 m

Smáčené části nerez ocel nebo plast

Protiblesková ochrana

80 bodová linearizace

programovatelná sonda s nastavením pomocí parametrů

samostatný plovák pro kontinuální měření jak výšky produktu

okamžitý přehled o stavu PHM v nádržích, každá sonda má svůj zobrazovač

možnost až 4x relé 220V/5A na zobrazovací jednotce pro indikaci mezních stavů

indikace mezních stavů pomocí optické a akustické signalizace

pracuje v autonomním režimu, bez možnosti přenosu dat

objem stanovuje výpočtem ze tvaru nádrže nebo lze zadat litrovací tabulku

Hlavní klady systému

- jednoduché ovládání a nastavení

-jednoduchá montáž

-současné zobrazení údajů všech připojených sond bez nutnosti přepínání

-modulárnost systému

Technické údaje:

   Napájení: 12,5…36 V DC

     Teplota vnějšího prostředí: -25…+70?C

     Teplota vnitřního prostředí: -40…+90?C

     Tlak: max. 40 Barů

     Dosah: max. 10 m

     Přesnost: ± 1 mm ± 0,1 mm

     Výstup: 4…20 mA / HART

     Uchycení: 1“, 2“ BSP / NPT, Příruba

     Ochrana krytí: IP67

     Schválení: Atex II 1 G EEx ia IIB T6…T4, II ½ G EEx d ia IIB T6…T4, II 2 G EEx d IIB

Varianta 2)

Základní princip je stejný, sondy navíc měří teplotu média a výšku kalů(vody). Zobrazovací jednotka s vizualizací stavu na LCD displeji s možností připojení až osmi snímačů na jednu zobrazovací a programovací jednotku. Dále je možnost přenosu dat do nadřízeného systému, výstupní svorky komunikace RS232(případně RS485).

Systém v kterémkoliv okamžiku měří:

• Úroveň hladiny paliva v desetinách milimetru

• Úroveň hladiny vody v desetinách milimetru

• Teplotu paliva v nádrži

Bezpečnostní funkce s možností výstupu na ovládací relé ostatního technického

vybavení:

• Maximální hladina – upozornění, blok

• Havarijní hladina – upozornění, blok

• Nízká hladina – upozornění, blok výdejního stojanu od minimální hladiny


  Varianta 3)

– vhodná pro více měřených míst nebo veřejný prodej

Nejmodernější typ konzoly složený z centrální vyhodnocovací jednotky s integrovaným

LCD dotykovým displejem. Na vyhodnocovací jednotku je napojená magnetostrikční sonda s dvěma plováky pro indikaci úrovně paliva a vody s přesností 0,063% škály. Sonda zároveň měří teplotu média.

Velkou výhodou tohoto typu konzoly je ethernetový port s možností přímého připojení do

internetu. Následně je možné se na konzolu přihlásit přes standartní web prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla,a pod.) z libovolného počítače připojeného na internet po zadání správného přístupového hesla. Takto jednoduše je možné sledovat stavy, aktuální alarmy nebo také kontrolovat, kdy je stáčené palivo a kontrolovat stočené množství  na Vaší ČS.

Předpokladem dosáhnutí uvedené přesnosti jsou přesné litrovací tabulky nádrží. Tabulky je možné systémem nasimulovat, avšak za cenu snížení přesnosti.

Systém v kterémkoliv okamžiku měří:

• Úroveň hladiny paliva v desetinách milimetru

• Úroveň hladiny vody v desetinách milimetru

• Teplotu paliva v nádrži

• Neodůvodněný únik paliva z nádrže při nefunkčním výdejním stojanu (krádež, porucha)

Ze získaných údajů systém přepočítává

• Hrubý okamžitý objem paliva v nádrži při aktuální teplotě podle matematického modelu nádrže, resp.vložením přesných litrovacích tabulek

• Čistý objem paliva v nádrži přepočítaný koeficientem roztažnosti na 15 ° C

• Volnou kapacitu nádrže

• Kontrola množství dodaného paliva (plnící lístek)

Další bezpečnostní funkce s možností výstupu na ovládací relé ostatního technického

vybavení:

• Vysoká hladina – upozornění, blok

• Havarijní hladina – upozornění, blok

• Nízká hladina – upozornění, blok výdejního stojanu od minimální hladiny

Konzola se umístní v prostoru obsluhy a je propojená kabely s plováky a čidly do max. vzdálenosti 100m.