Elektromontáže

• elektromontáže průmyslových hal, administrativních budov, obchodních center, čistíren odpadních vod
• elektroinstalační práce v panelových, bytových a rodinných domech
• kabelové přípojky NN, odběrná elektroměrová místa, zařízení stavenišť
• elektroinstalace venkovních rozvodů NN,venkovního a veřejného osvětlení
• montáž technologických rozvodů NN
• montáž hromosvodů a uzemnění                                                                                                        

Obrázky: